1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Димитров, Борис Димитров

Димитров, Борис

    Борис Димитров е през 1910 г. в Пазарджик. След завършване на Школата за запасни офицери в Княжево, започва работа в полицията, където се изявява като един от най-големите специалисти по воденето на партизанска борба. През 1941 г. е полицейски началник в Сливен, а в края на същата година е назначен в Битолския административен район. През 1942 г. е произведен в чин генерал. Събитията на 9 септември го заварват като Софийски областен полицейски началник. Избягва ареста като участва в Първа българска армия във войната с Германия. Успява да избяга във Виена, а впоследствие емигрира в САЩ, след което в Канада. Установява се в Торонто, където взема активно участие в организирания живот на българската емиграция. Умира през април 1993 г. в Торонто.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.276, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 276 в PDF формат