1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Делчев, Георги Иванов

Делчев, Георги

    Георги Делчев Иванов е роден на 7 януари 1910 г. в с. Скобелево, Хасковско. Когато е едва на 7 години, баща му е убит в Първата световна война. Първоначално учи в родното си село, а впоследствие в приюта за сираци в София. През 1930 г. завършва III Мъжка гимназия в София и постъпва във Факултета по естествени науки в Карловия университет в Прага. След дипломирането си работи като фармацевт във Софийската и Врачанската държавна болница. През 1938 г. започва докторантура в Прага, а през 1943 г. в Италия, отпечатва оригиналния си научен труд "Изследване върху българския и италианския rаd belladonnae във връзка с aura Bulgara." След края на Втората световна война е асистент във Фармацевтичния отдел на Софийския университет. Назначен за научен сътрудник в БАН от 1950 г. до пенсионирането си през 1965 г. Постоянен експерт в Чехословашката академия на науките от 1967 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.128, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 128 в PDF формат