1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Матеев, Евгени Георгиев

Матеев, Евгени

    Евгени Матеев е роден на 1 април 1920 г. в Търговище. През 1939 г. завършва Софийската духовна семинария, а през 1943 г. завършва право в Софийския университет. Член на РМС 1939 г. Подпредседател (1951 - 1952 г.) и председател (1960 - 1962 г.) на Държавната планова комисия. Член на Държавния съвет от 1974 до 1981 г. Член на ЦК на БКП между 1962 и 1966 г. Професор от 1950 г., академик от 1967 г. Умира на 4 юни 1997 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.161, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 161 в PDF формат