1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Пандев, Костадин

Пандев, Костадин

    Константин Пандев е роден 14 октомври 1938 г. в Гоце Делчев. През 1962 г. завършва история в Софийския университет. От 1965 г. е аспирант в Института по история на БАН. Две години специализира в Института за европейски проучвания в Торино. През 1971 г. защитава дисертация и получава научна степен "кандидат на историческите науки". От 1977 г. е утвърден за старши научен сътрудник. Умира през 1983 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.155, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 155 в PDF формат