1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Пирьов, Генчо Димитров

Пирьов, Генчо

    Генчо Пирьов е роден на 24 ноември 1901 г. в гр. Казанлък. Завършва педагогика в София и специализира в Колумбийския университет в периода 1926-1928 г. От 1958 г. е член кореспондент на БАН. Автор е на множество статии в наши и чужди списания, както и на много книги и учебници в областта на общата, педагогическата и експерименталната психология. Умира през 2002 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.154, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 154k в PDF формат