1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Балан, Александър Теодоров

Балан, Александър Теодоров

    Академик Александър Теодоро Балан е роден 1859 г. в с. Кубей, Бесарабия. Завършва първоначалното си образование в родното си село, а гимназиалното си в гр. Болград. Висшето си образование получава в Прага и Лайпциг. След завръщането си в България е назначен за учител в Първа Софийска гимназия и едновременно за директор на Народната библиотека. В периода 1887-1888 г. заема пост на началник на средното образование при МНП. През 1889 г. е назначен за преподавател във Висшето училище, а от 1894 г. е професор и до 1934 г. е завеждащ катедра по българска и славянска литература. Акад. Балан е назначен за първия ректор на Университета през 1889 г. и е преизбиран няколко пъти след това. През 1884 г. става член на БКД, а от 1945 г. е академик. Умира през 1959 г. в гр. София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 109k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 109к в PDF формат