1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Паспалев, Георги Василев

Паспалев, Георги

    Георги Паспалев е роден на 6 октомври 1895 г. в Кюстендил. Завършва гимназия в родния си град. Завършва естествени науки в Софийския университет през 1920 г. След едногодишен стаж в I мъжка гимназия е назначен за асистент в СУ в Катедрата по сравнителна анатомия на гръбначните животни. В края на 1924 г. заминава на специализация в Берлин и Грайфсвалд, където защитава докторска степен през 1926 г. В периода 1926 - 1927 г. специализира в Морската биологична станция в Неапол. През 1929 г. организира Морската биологична станция с аквариум във Варна. Редовен доцент в СУ от 1938 г. Извънреден професор от 1942 г. Редовен професор и завеждащ Катедрата по срвнителна анатомия в СУ от 1947 г. Декан на Биолого-геолого-географския факултет между 1955 - 1958 г. Член-кореспондент на БАН от 1947 г. Директор на Зоологическия институт при БАН от 1959 г. Умира на 6 неомври 1967 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.56, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 56 в PDF формат