1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Шкорпил, Карел

Шкорпил

    Карел Шкорпил е роден на 15 юли 1859 г. във Високо Мито, Чехия. Завършва основно образование в родния си град., а горните класове в гр. Цардубище. През 1882 г. завършва Висша техническа школа и университета в Прага. От 1882 г. до 1926 г. работи като първостепенен учител в България. Успоредно с преподавателската дейност развива огромна научноизследователска дейност в сферата на археологията и географията на България. Развива и голяма обществена дейност. През 1888 г. основава Варненския музей, през 1901 г. основава Археологическото дружество във Варна, негов председател от 1928 г. Починал в София на 10.03.1944 г.

Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.165k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 165k в PDF формат