1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Арнаудов, Ангелов, Боню Стоянов,

B.Angelov

    Боню Ангелов е роден на 6 януари 1915 г. в с. Ягода, Старозагорско. Завършва славянска филология в Софийския университет през 1938 г. Между 1939 г. и 1946 г. е учител в Плевен, Карлово и Казанлък, където е директор на гимназията през учебната 1944/45 г. От 1947 г. до 1949 г. е асистент в Института за б ългарски език на БАН - ,,Служба за български речник". Научен сътрудник от 1949, а от 1957 старши научен сътрудник в Института за литература на БАН. Професор от 1967 г. Автор на над 200 студии, статии, популярни статии и рецензии в областта на старата българска литература. Умира на 26 октомври 1989 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.93, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 93 в PDF формат