1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Бояджиев, Иван,

Boyadjiev Ivan

    Иван Бояджиев е роден на 3 септември 1900 г. в с. Тотлебен, Плевенско. Зет е на Александър Стамболийски, след като се жени за дъщеря му Надежда. Избран е за трети помощник-редактор на вестник „Земеделско знаме“ през 1921 г. Научната му дейност е в областта на изкуството. Участвал е в художествени изложби. Известните му творби са „Собствен портрет“ (1927 г.), „Георги Димитров“ (1952 г.), „Васил Коларов“ (1952 г.), „Александър Стамболийски“ (1954 г.) и др. Член е на УС на БЗНС-Врабча от 1932-1933 г. През периода 1950-1953 г. е въдворен в лагера на „Белене“. Умира на 21 март 1974 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.235k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 235к в PDF формат