1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Дечев, Димитър Дечев

Dechev Dimitrov

    Димитър Дечев Дечев е роден на 28 август 1877 г. в гр. Свищов. Завършва класическата гимназия в София през 1895 г. и след това следва класическа филология в Лайпциг и Гьотинген. Висшето си образование завършва с докторат по класическа филология и философия. Работи като учител в различини софийски гимназии (1903-1914 г.), а после като лектор по латински език в Софийския университет. Доцент по латинска филология (1921 г.), професор (1928 г.) и декан (1933 г.). Дописен член на БАН през 1937 г. и редовен през 1943 г. Автор е на статии, свързани с гръцката и римската литература и е превел много произведения на най-популярните антични автори като Вергилий, Цицерон, Тацит, Плутарх и др. Умира на 3 септември 1958 г.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.145k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 145к в PDF формат