1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 89
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Известия - Научен архив на БАН

    Известия на Научния архив т.1

    Известия на Научния архив т.2

    Известия на Научния архив т.3

    Известия на Научния архив т.4