1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Манолов, Христо Емануилов

Манолов, Христо

    Христо Манолов е роден на 1 април 1900 г. в Казанлък. Той е син на композитора Емануил Манолов. Учи композиция в Дрзденската консерватория. След завръщането си в България работи като диригент на оркестъра при Тютюнева кооперация „Асенова крепост“ в Асеновград (1926). Диригент на хора на Пловдивското певческо дружество и преподавател по пеене и музика в Духовната семинария и във Френския колеж в Пловдив (1927-­28). Създател и пръв диригент на хор „Гусла“ (1929-­30). Диригент на оркестъра при мини „Перник“ (1933­-38) и на оркестъра при театър „Одеон“ в София. Диригент на хор „Морски звуци“ във Варна (1938­-40) и на Варненската народна опера (1947-­52). Военен капелмайстор в Харманли (1940-­47), Пещера, Пловдив и др. Умира на 8 ноември 1953 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.249, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 249 в PDF формат