1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Шапкарев, Климент

 Шапкарев, Климент

    

    Климент Шапкарев е роден на 30 януари 1875 г. в Охрид. Син е на народния фолклорист и учител Кузман Шапкарев. През 1893 г. завършва Солунската мъжка гимназия. По време на учението си взема участие в тайния революционен кръжок, заедно с Гоце Делчев и Петър Васков. През 1898 г. завършва биология и химия в Софийския университет. След завършването си е учител и активен деец на ВМРО. Сражава се в Балканските войни. Умира през 1949 г. в Битоля.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.284, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 284 в PDF формат