1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Емануилов, Игнат Игов

Емануилов, Игнат

    Игнат Игов Емануилов е роден на 18 септември 1906 г. в с. Комщица, Софийско. Следва химия (1927-1929 г.) и завършва ветеринарна медицина в Софийския университет (1933 г.). Специализира патология и бактериология в Берлинския университет (1937 г.). Член кореспондент на БАН (1949 г.), секретар на отделението за биологически и медицински науки (1957-1961 г.) и на Отделението за биологически и медицински науки (1961-1966 г.), директор на Института по микробиология при БАН (1962-1963 г.),доцент (1939-1944 г.), инвънреден професор (1951-1966 г.), завеждащ катедрата по хигиена и технология на хранителните продукти във Ветеринарно-медицинския факултет на Софийския университет и декан факултета (1945-1949 г.). Изследва микроорганизми, произвеждащи ензими, витамини и антибиотици. Проучва и антагонистичните взаимоотношения между бактериите и паразитите в храносмилателния канал на домашните животни и др. Умира на 24 ноември 1966 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.54, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 54 в PDF формат