1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Евстатиев, Обретен Евстатиев

Evstatiev Obreten

    Обретен Евстатиев Лозанов е роден през 1891 г. в гр. Лом, където завършва педагогическата гимназия. През 1912 г. постъпва в Държавнот музикално училище в София със специалност цигулка. Завършва го през 1917 г. Работи като учител по пеене н XI-та прогимназия през 1921 г. Създава първия духов фанфарен оркестър в София. Капелмайстор в Кюстендил (1925-1928 г.), Видин (1928-1930 г.) и Белоградчик (1931-1938 г.), диригент на голям духов оркестър към МВР, София (от 1939 г.) и на Милиционерския духов оркестър в София (от 1945 г.). Развива актина публицистична дейност в областта на музикалната култура и е сътрудник на редица музикални вестници. Умира през 1946 г.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.221k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 221к в PDF формат