1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Снегаров, Иван Иванов

Снегаров, Иван

    Иван Снегаров е роден на 12 октомври 1883 г. в Охрид. Първоначално учи в гръцкото училище в родния си град, но впоследствие завършва българското третокласно училище през 1898 г. През 1900 г. със стипендия от Екзархията записва в Цариградската семинария, която завършва с отличие. През 1908 г. , отново със стипендия от Екзархията, записва в Киевската духовна академия, която също завършва с отличие и с титлата "кандидат на богословието", чрез своята дисертаия "История на Охридската архиепископия". Между 1912 и 1926 г. той учителства в Цариградската семинария, Педагогическото училище в Сяр, Солунксата мъжка гимназия, Софийската семинария и др. Редовен доцент в Богословския факултет на СУ от 1926 г. Член-кореспондент на БАН от 1933 г. Академик от 1943 г. Умира на 1 март 1971 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.84, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 84 в PDF формат

Ф.84, опис 2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 84 в PDF формат