1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Ранков, Георги Христов

Ранков, Георги

    Георги Ранков е роден на 4 февруари 1896 г. в с. Гълъбник, Радомирско. През 1921 г. завършва химия в Софийския университет. Специализира в Дрезден (1925 и 1926 г.) и в Мюнстер (1939 - 1941 г.). Член-кореспондент на БАН от 1947 г. Основател и научен ръководител на Химическия институт при БАН между 1947 и 1951 г. Негов директор от 1951 до 1957 г. Завеждащ секция "Химия на мазнините" в Института по органична химия при БАН между 1957 и 1962 г. Академик от 1961 г. Професор на БАН между 1962 и 1968 г. Редовен професор, завеждащ Катедрата по органична химична технология във Физико-математическия факултет на СУ между 1947 и 1958 г. Хоноруван професор от 1958 до 1968 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.60, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 60 в PDF формат