1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Цонев Христо

Цонев Христо

    

    Христо Цонев е роден на 23 декември 1887 г. в Сливен. През 1910 г. завършва Висшето техническо училище в Карлсруе, Германия. Между 1910 и 1934 г. работи в БДЖ, където достига поста Началник на строителното бюро и главен инженер по постройката на нови ж.п. линии. От 1943 г. е извънреден професор по Пътища и железници в Държавната политехника в София. От 1944 г. е редовен професор.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.254, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 254 в PDF формат