1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Михайлиди, Исидор и Михаил

Михайлиди, Исидор и Михаил

    

    Братя Исидор и Михаил Михайлиди, заедно с баща си Васил, са участвали в Добродетелната дружина и са едни отг основателите на Българското книжовно дружество. Участват в дейността на няколко музикални дружества в Браила. През 1880 г. Исидор става първият директор на Българска народна банка.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.295к, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 295к в PDF формат