1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Абаджиев, Никола

Абаджиев, Никола

    Никола Абаджиев е роден през 1883 г. в гр. Русе. Учи цигулка при видния български композитор, цигулар и диригент Петко Наумов. През 1905 г. завършва брюкселската консерватория, а няколко години по-късно специализира в Берлин, при А. Марто.

    От 1928 г. е редовен преподавател в Държавната музикална академия. През1929 г. е избран и за професор, а в периода 1931-1933 г. е директор на Академията.

    Абаджиев е основател и редактор на библиотека „Музика“.

    Умира през 1947 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.209k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 209k в PDF формат