1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Пашев, Илия Павлов

Пашев, Илия Павлов

    

    Илия Пашев е роден в с. Павелско, Смоленско, през 1910 г. Завършва ветеринарна медицина в София през 1934 г. Между 1938 и 1939 г. специализира в Централния ветеринарно-бактериологически институт в София, а впоследствие и в няколко микробиологически института в Унгария, ГДР и СССР. Редовен доцент от 1951 г. и завеждащ катедрата по микробиология във Висшия селскостопански институт в Пловдив между 1951 и 1957 г. Професор в Института по микробиология на БАН от 1961 г. Член-кореспондент от 1967 г. Умира на 2 декември 1970 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.75, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 185k в PDF формат