1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стоянов, Андрей Анастасов

Стоянов,  Андрей

    Андрей Стоянов е роден на 23 март 1890 г. в Шумен в семейство на музиканти. Още от 6-годишен свири на пиано. След завършването на основното си образование през 1904 г. е изпратен в Роберт колеж в Цариград. Завършва с отличие през 1910 г. и заминава да учи музика във Виена с държавна стипендия. Завършва Виенска музикална академия също с отличие и почетен диплом. През 1914 г. се завръща в България и е лектор в Софийското музикално училище. От създаването на Държавната музикална академия (по-късно Българската държавна консерватория) е постоянен професор по пиано между 1921 и 1958 г. Автор на множество книги на музикална тематика. Умира на 29 септември 1969 г. в Шумен.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.187k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 187k в PDF формат