1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Кръстанов, Любомир Кръстанов

Кръстанов, Любомир

    Любомир Кръстанов е роден на 15 ноември 1908 г. в Плевен. През 1931 г. завършва физика в Софийския университет. От 1938 г. е доктор на физическите науки. През 1940 г. специализира в Лайпциг, а през 1950 г. в Москва. От 1931 го 1950 г. работи в Централния метеорологичен институт като асистент, специалист, началник отдел и директор. От 1947 до 1977 г. работи в Геофизическия институт като завеждащ секция и директор, като същевременно е ръководител на Катедрата по метеорология във Физико-математическия факултет на СУ. От 1947 г. е член-кореспондент на БАН. От 1961 г. е академик. Председател на БАН 1962 до 1968 г. Умира на 8 май 1977 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.116, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 116 в PDF формат