1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Викторов, Иван Димитров

Викторов, Иван Димитров

    Иван Викторов е роден на 28 януари 1916 г. в Пазарджик. Завършва медицина в София през 1942 г. От 1962 г. е доцент е началник на клиниката по урология при Военно-медицинския институт в София. Професор от 1965 г. Автор на оригинални лечебни методи в областта на урологията. Член-кореспондент на БАН от 1977 г. Умира на 25 август 1983 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 158, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 158 в PDF формат