1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Христов, Добри Иванов

Христов, Добри

    Добри Христов е роден във Варна през декември 1875 г. Още от малък той се самообучава на цигулка. Следва в Пражката консерватория, където преподавател му е Антонин Дворжак. Автор е на Литургиите на св. Йоан Златоуст (1925 и 1934) и на Песнопения по Всенощно бдение (1935 – 1939). Починал в София януари 1941 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.16k, опис 1,2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 16k в PDF формат Опис на фонд 16k в PDF формат