1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Друмев, Васил (митрополит Климент)

Drumev Vasil

    Васил Николов Друмев е роден през 1841 г. в Шумен. Завършва средното си образование през 1856 г. Работи като помощник-учител през 1858 г. в Шумен. Следва духовенство в духовната семинария в Одеса през 1865 г. и в Духовната академия в Киев. Той е един от основателите и активни дейци на БКД. Учител и директор на Българското училище в Браила и подпредседател на БКД (1869-1873 г.). Редактор на „Периодическо списание на Българското книговно дружество“ (1872-1873 г.), председател на БКД (1898 г.) През 1873 г. става духовник и приема името Климент. Епископ в Доростоло-Червенската епархия и ректор на Петропавловското духовно училище (1874-1884 г.) край Лясковец, народен представител в Учредителното и в I Велико народно събрание (1879 г.), министър-председател (1879, 1886 г.), министър на народното просвещение (1879 г.) и търновски митрополит (1884-1901 г.). Поставил е началото на новата българска белетристика. Умира на 10 август 1901 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.54k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 54к в PDF формат