1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Геров, Найден

Gerov Naiden

    Нейден Д. Геров е роден на 23 февруари 1823 г. в гр. Копривщица. Учи в Гръцкото училище в Пловдив (1834-1837 г.) и в Българското училище в Копривщица (1837-1839 г.). Завършва средното си образование в Одеса. Следва администрация и стопанство в Ришельовския лицей в Одеса (1841-1845 г.). От 1881-1884 г. е член на БКД. Участва в основаването на българското училище в Пловдив (1850 г.) и води борба срещу гръкоманството. Руски вицеконсул в Пловдив (1857-1876 г.), губернатор на Свищов (1879 г.) и почетен член на Руския археологически институт в Цариград. Умира на 9 октомври 1900 г. в гр. Пловдив.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.18k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 18к в PDF формат