1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Янулов, Илия Димитров

Янулов, Илия

    Илия Янулова е роден на 26 декември 1880 г. във Велико Търново. През 1901 г. завършва Физико-математическия факултет в София. През 1911 г. завършва Правния факултет, като същата година е избран за народен представител от Социалдемократическата партия (широки социалисти), а в периода 1912 - 1921 г. е депутат в ОНС. Автор на множество трудове в областта на трудовото право и икономиката на труда. Професор по трудово право в Юридическия факултет и Стопанския факултет в периода 1928 - 1951 г. Член-кореспондент на БАН от 1937 г. Починал в София през 1962 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.45, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 45 в PDF формат