1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Тодоров, Михаил Михайлов

Тодоров, Михаил

    Михаил Тодоров е роден на 15 септември 1890 г. в Сливен. Учи музика в Женева (1912 г.) и Дрезден (1922 г.). След завършването на музикалното си образование работи като учител по музика в Сливенската мъжка гимназия до 1956 г. Един от създателите, диригент и почетен представител на Сливенската самодейна опера. Умира на 21 април 1967 г. в Сливен.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.200k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 200k в PDF формат