1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Хаджитошев, Димитраки Ценович

Dimitraki

    Димитраки Хаджитошев е роден през 1780 г. във Враца. Родът Хаджитошеви е един от най-известните и заслужили родове в Северозападна България. Заедно с баща си хаджи Тошо Генович развиват търговия и търговски връзки с Румъния, Сърбия, Австрия, Италия и Русия. В началото на XIX най-авторитетният обществен деец и търговец във Враца. По време на Руско-турската война (1828-1829) се свързва с руското командване отвъд Дунава. По заповед на султана е убит април 1827 г.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 95k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 95к в PDF формат