1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Евлоги и Христо Георгиеви

Евлоги и Христо Георгиеви

    Едри търговци и банкери с търговски къщи в Букурещ, Галац и Браила. Оглавяват групата на "старите" в Румъния. Правили многобройни дарения за културни и просветни цели.

Евлоги Георгиев е първият български дипломатически агент в Румъния след Освобождението до 1881 г. Народен представител във Второто народно събрание.

Спомагателен член на БКД /1869/. Почетен член на БКД от 1884 г.

Христо Георгиев е един от основателите на Добродетелната дружина.

Фондът е постъпил в Научния архив при БАН през 1949 г. от Букурещ. Обработени са само част от документите (до Освобождението).

Източници за фондообразувателя: Евлоги Георгиев, сп. Светлина, 1891, кн.7; Из живота на благодетелните хора, Книжка на Битолското неделно училище, № 6, С., 1896; Ив.Гешов, Евлоги Георгиев. Черти из живота му и документи из архивата му, Пер.спис., кн.61, 1900; Хр.Пулиев, Професорите и завещанието на родолюбеца Евлоги Георгиев, 1914; Евлоги и Христо Георгиеви от гр. Карлово по случай освещаването на университетските сгради, С., 1934.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 34к опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 34к PDF формат