1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Вешин, Ярослав

Вешин, Ярослав

    

Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.307, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 307 в PDF формат