1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Вешин, Ярослав

Вешин, Ярослав

    Ярослав Вешин е роден на 23 май 1960 г. във Врани, Австро-Унгария. Завършва Академията за изящни изкуства в Прага и Академията по живопис в Мюнхен. През 1897 г. пристига в България по покана на министъра на народното просвещение Константин Величков. Участва в основаването на живописното рисувално училище, където започва да преподава. Назначен е за военен художник към Генералния щаб на българската армия, където оставя голяма следа в българското изобразително изкуство. Умира на 9 май 1915 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.307, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 307 в PDF формат