1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Марков, Владимир Нестеров

Марков, Владимир

    Владимир Марков е роден на 22 октомври 1883 г. в Търново. Първоначалното си образование получава в родния си град, а средното - в София. През 1908 г. завършва ветеринарна медицина в Берлин, а докторска степен защитава в Берн. След завръщането си в България през 1912 г. работи като завеждащ бактериологичните лаборатории за борба с холера и дизентерия. През 1914 г. преминава в служба като бактериолог на Хигиенния институт при Дирекцията на народното здраве в София. През 1920 г. бива изпратен във Варна, където организира бактериологична лаборатория за борба с петнистия тиф. От 1921 г. до 1958 г. е завеждащ Катедрата по бактериология и серология в Медицинския факултет на Софийския университет. Академик от 1952 г. Умира на 23 август 1962 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.44, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 44 в PDF формат