1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Матов, Константин Петров

Матов, Константин

    Константин Матов е роден на 3 октомври 1899 г. в Солун. Прогимназиалното си образование завършва в родния си град, а гимназиалното си образование завършва във II Мъжка гимназия в София през 1918 г. През 1920 г. заминава за Берлин, където завършва втеринарна медицина с докторска степен. Редовен доцент в Софийския университет от 1942 г., извънреден професор от 1946 г., редовен от 1949 г. Ръководител на Катедрата по паразитология във Ветеринаро-медицинския факултет на СУ между 1948 и 1965 г. Член-кореспондент на БАН от 1958 г. Умира през 1968 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.102, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 102 в PDF формат