1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Руков, Петър Наумов

Руков, Петър

    Петър Руков е роден на 12 юни 1901 г. в Гърция, в семейство на български евмигранти от Македония, на път за България. Учи до IV гимназиален клас в София. През 1924 г. постъпва в Народната опера, заемайки второстепенни роли. През 1926 г. заминава за Париж, с желание да учи балетно изкуство, но поради липса на средства се завръща две години по-късно, през 1928 г., в България. Приет е за солист-танцьор в Кооперативния театър. Между 1928 и 1941 г. изнася множество танцови и балетни изпълнения със своя трупа в Гърция, Турция, Египет и др. Член на Съюза на българските артистри от 1932 г. От 1942 г. е балетист в Народната опера.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.173, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 173 в PDF формат