1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Спространов, Евтим Ангелов

Спространов,  Евтим

    Евтим Спространов е роден на 15 януари 1868 г. в Охрид. Завършва основното си образование в родния си град, а гимназиалното си в Охрид. Завършва висшето си образование в Киевската духовна академия. Служи като инспектор на българските училища в Солунския санджак, след което и в Битолския вилает. През 1909 г. става главен секретар на митрополията в Одрин. Взима активно участие в Македонското освободително дело. Дългогодишен член на Македоно-одринското благотворително дружество в София, както и на Славянското благотворително дружество. Умира на 5 юли 1931 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.36k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 36k в PDF формат