1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стойков, Стойко Иванов

Стойков, Стойко

    Стойко Стойков е роден на 26 октомври 1912 г. в София. През 1931 г. завършва III Софийска мъжка гимназия с отличие. Следва Славянска филология в Софийския университет, а през 1937 г. отива на специализация в Карловия университет в Прага. През 1942 г. година е асистент в новооткритата служба за български речник при БАН, а през 1943 г. е редовен асистент в Катедрата по български език в СУ. През 1947 г. става доцент в същата катедра, а през 1950 г. е професор. Декан на Филологическият факултет между 1953 - 1954 и 1962 - 1966 г. Заместник-ректор на СУ от 1958 до 1960 г. Умира в София на 2 декември 1969 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.170, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 170 в PDF формат