1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Бахметиев, Порфирий

Bahmetiev.

    Порфирий Бехметиев е роден на 26 февруари 1860 г. в с. Лопуховка, Саратовска губерния, Русия. Завършва физика в Цюрих. Между 1890 и 1907 г. е редовен професор по физика в Софийския университет. Дописен член на БАН от 1898 г. Действителен член от 1900 г. Умира на 14 октомври 1913 г. в Москва.

Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.64k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 64к в PDF формат