1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Попов, Рафаил Троянски

Попов, Рафаил

    Рафаил Попов е роден на 14 август 1876 г. в Търново. Първоначално и гимназиално образование получава в родния си град. През 1901 г. завършва естествени науки в Софийския университет. Същата година е назначен като учител в Шуменското педагогическо училище. През 1909 г. е назначен в Народния археологически музей в София. Заминава на специализация в Берлин същата година, където учи геология, палеонтология на бозайните животни и праиситория. Рафаил Попов се явява основател на българската праисторическа наука. Между 1925 и 1938 г. е директор на Наордния археологически музей. Умира на 15 август 1940 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.128k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 128k в PDF формат