1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Фичев, Иван Иванов

Fichev_Ivan

    Иван Фичев е роден във Велико Търново на 15 април 1860 г. Първоначално образование получава в родния си град. По-късно следва в Габровската гимназия и в Роберт колеж в Цариград. След преминаването на руската армия през Дунава през 1877 г. той постъпва в руски щаб като преводач. Завършва Военното училище в София през 1882 г., а през 1889 г. и Генералнщабната академия в Торино. По време на Сръбско-българската война участва в гарнизона на Видинската крепост. Помощник началник на щаба на армията през Балканските войни. Основател на Военната академия в София през 1912 г. Военен министър в периода 1914 - 1915 г. Дописен член на БКД от 1898 г. и действителен от 1909 г. Умира на 18 ноември 1931 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.171k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 171k в PDF формат