1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Теодоров Теодор

Теодоров Теодор

    

    Теодор Теодоров е роден на 27 март 1859 г. в Елена. През 1883 г. завършва Юридическия факултет на Новорусийския университет в Одеса. След завръщането си в България участва активно в политическия живот на страната като член на Народната партия. От 1896 до 1897 г. е министър на правосъдието. Министър на финансите от 1897 от 1899 г. и от 1911 до 1913 г. Министър на външните работи през 1918 г. Министър-председател между 1918 и 1919 г. Води българската делегация при преговорите на Парижката конференция, но отказва да подпише Ньойския мирен договор, заради което и подава оставка като министър-председател. Умира на 4 август 1924 г. в Чамкория.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 92k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 92к в PDF формат