1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Буреш, Иван Йосифов

Buresh

    Иван Йосифов Буреш е роден на 27 декември 1885 г. в гр. София. Завършва основното и средното си образование в Първа софийска държавна мъжка гимназия през 1904 г., а висшето- в Софийския университет през 1909 г. Научните му интереси са в областта на природните науки, ентомологията, фаунистиката, спелеологията, херпетологията, историята на българското природознание и др. Специализира зоология в Прага през 1907-1908 г. Защитава докторантурта в Мюнхенския университет през 1911 г. След завършването си е назначен за уредник на Ентомологичната станция на Царските научни институти, а през 1914 г.- за уредник на Царския исторически музей. Когато цар Фердинанд абдикира България на 3 октомври 1918 г., Буреш работи като директор на Царските природнонаучни институти, през 1927 г. като дописен член, а през 1929 г.- като действителен член (академик) на БАН. Редовен и почетен член на редица наши и чуждестранни дружества и институти. От 1947-1959 г. е директор на Зоологическия институт при БАН. Умира на 8 август 1980 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.218k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 218k в PDF формат