1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стефанов, Иван Матеев

 Стефанов, Иван Матеев

    Иван Стефанов е роден във Варна на 3 март 1899 г. През 1924 г. завършва Берлинския университет, където следша "Държавни науки" със специализация по статистика. През 1927 г. се завръща в България и постъпва в Главна дирекция на статистиката. Професор в Катедрата по статистика и застрахователно дело във ВТУ Свищов между 1937 и 1944 г. Министър на финансите между 1946 и 1949 г. Един от основателите на Икономическия институт на БАН, където завежда секция Статистика от 1956 г., а от 1962 г. и Икономоматематическата лаборатория на института. Умира на 11 октомври 1980 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.138, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 138 в PDF формат