1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Несторов Хераклит

Несторов Хераклит

    

    Хераклит Несторов е роден на 17 декември 1896 г. в Море сюр Лоан, Франция. Между 1912 и 1915 г. учи композиция във Виена. Участва в Първата световна война и е награден с медал за храброст. През 1920 г. се установява във Виена, където за кратко е диригент, а впоследствие цигулар във Виенската филхармония. Умира при бомбардировките на Берлин през 1940 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.262, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 262 в PDF формат