1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg


Лични фондове в Научния архив
Баламезов, Стефан Гаврилов

	Баламезов, Стефан Гаврилов

    Стефан Баламезов е роден през 1883 г. в гр. Кишинев. Следното си образование получава в Лозана и София. През 1906 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет. След завършването си постъпва в Министерство на външните работи. Заема постове в българските легации в Санкт Петербург, Париж и Прага. След завръщането си в България е хабилитиран като частен хоноруван доцент, а по-късно и като редовен, в катедрата по конституционно право на Юридическия факултет при СУ. През 1924 г. е повишен в извънреден професор, а от 1927 г. е редовен професор и титуляр на катедрата. Дописен член на БАН от 1930 г., извънреден – от 1943 г., а от 1946 г. е редовен член. Умира през 1960 г. в гр. София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 78k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 78к в PDF формат