1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 89
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Работно Време на Читалня.

Всеки последен Петък от месеца санитарен ден.

Понеделник 10.00 - 17.00
Вторник 10.00 - 17.00
Сряда 10.00 - 17.00
Четвъртък 10.00 - 17.00
Петък 10.00 - 17.00
Събота Затворено
Неделя Затворено


Издания на Научния архив

Изданията могат да се закупят и от книжарницата на БАН, София 1000, ул."15 ноември" 1 (до пл. "Св. Ал. Невски")

Цетински псалтир
Фототипно издание на Псалтир с последования от Георги Църноевич от 1494 г.

Стойността му се изразява в това, че след падането на България под Османска власт княз Георги Църноевич започва да печата богослужебна литература на старобългарски език, с което утвърждава и разпространява Търновската книжовна школа из целите Балкани.
Изданието е реализирано в сътрудничество с Културното дружество на Черна Гора „Матица Черногорска“.
Цена: 50.00 лв.

    

    

Сборник в чест на Варненски и Преславски
Митрополит Симеон

Тази година се навършват 180 години от рождението на Варненски и Преславски митрополит Симеон.
По този повод Научният архив, в сътрудничество с Варненска и Великопреславска света митрополия, предлагат на читателите обновено издания на Сборник в чест на Варненски и Преславски митрополит Симеон по случай петдесет-годишното му архиерейско служение.
С това се слага началото на публикуването на богатото ръкописно наследство на най-големият каноник на нашата църква.
Цена: 20.00 лв.

    

    

Из миналото на Лозенград
Димитър Груев

Книгата е том първи от поредицата на НА - Исторически форум.
В нея авторът споделя спомени за своя роден град.
Интерес представляват етнодемографската характеристика на Източна Тракия, сложните взаимоотношения между Вътрешната Македоно-одринска революционна организация и Върховния Македоно-одрински комитет, борбите за българска просвета и самостойна църква.
Цена: 15.00 лв.

    

    

Летопис

Летопис на Научния архив, с дейността му през 2019 г.

    

    

Календар

Календарът показва дигитални копия на ценни тематично подбрани документи, собственост на Архива.

    

    

Генерал Константин Жостов
Дневници

Генерал Константин Жостов е ключова фигура в Балканската и I световни войни. Публикуването на двата му дневника разкрива неизвестни страни от военните действия на фронта, политиката на Великите сили към България и причините довели до разгрома на страната.
Цена: 15.00 лв.

    

    

Между драмата на две епохи
Варненски и Преславски митрополит Йосиф

Изследването е направено върху непубликувани документи от фонда на Комисията по досиетата и всички архиви в страната. Разкрити са сложните страни от църковния живот на БПЦ на преходния период между I и II световни войни.
Цена: 15.00 лв.

    

    

Охридски митрополит Борис

На фона на личния живот на Борис Охридски в книгата се разкриват страни от църковния живот на българската екзархия в Цариград, турските зверства в българските епархии в Македония, както и неизвестни сведения около II църковен събор в София.
Цена: 15.00 лв.

    

    

Иван Евстатиев Гешов
(1849-1924)

Научният архив на Българската академия на науките издаде първи том от поредицата „Дигитални колекции“. В него са включени архивни документи, свързани с живота и дейността на бележития държавник и общественик Иван Евстратиев Гешов.
Цена: 15.00 лв.