1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Младенов, Стефан Стоянов

Младенов, Стефан

    Стефан Младенов Стоянов е роден на 27 декември 1880 г. във Видин. Завършва класическия отдел на Видинската гимназия. Между 1898 и 1902 г. следва славянска филология в Софийския университет. Между 1903 и 1904 г. специализира във Виена, а след това в Петербург и Прага (1904 - 1905 г.) В Пражкия университет защитава своята дисертация "За промените на граматическия род в славянските езици", отпечатана през 1907 г. Доцент в Софийския университет от 1910 г. Между 1911 и 1912 г. специализира в Париж. Извънреден професор от 1916 г. Редовен от 1921 г. Дописен член на БАН от 1918 г. Титуляр на Катедрата по общо, сравнително и индоевропейско езикознание в СУ. През 1929 г. получава званието академик. Знаел перфектно 18 езика, а е ползвал общо 27. Умира на 1 май 1963 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.154k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 154k в PDF формат