1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Цанков, Драган Киряков

Цанков, Драган

    Драган Цанков е роден през октомври 1828 г. в Свищов. Получава основното си образование в Търново и Елена, а по-късно учи в Киев. През 1857 г. основава първата българска печатница в Цариград и издава вестник "България". Министър-редседател през 1880 г., както и през 1883 - 1884 г. Деец на Либерлната партия и по-късно на Прогресивнолибералната партия. Председател на XII ОНС през 1902 - 1903 г. Починал в София през март 1911 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.43k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 43k в PDF формат