1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Чакалов, Любомир Николов

Чакалов, Любомир

    Любомир Чакалов е роден в Самоков на 18.02.1886 г. Завършва средното си образование в Пловдив. През 1908 г. завършва Софийския университет с отличие, специалност "Математика и физика". Специализира в Ляайпциг, Гьотинген, Париж и Неапол. Редовен професор в Катедрата по висш анализ в СУ от 1922 г. Академик от 1925 г. Декан на Физико-математическия факултет на СУ през 1925 - 1926 г. Ректор на Софийския университет през 1943 - 1944 г. Починал на 11.09.1963 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.47, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 47 в PDF формат